ثبت مشاور
آموزش رایگان نقاشی
+
راههای تقویت خلاقیت کودکان در سبک پوشش
مقالات

راههای تقویت خلاقیت کودکان در سبک پوشش

فشن پارک : حتما بسیاری از عکسهای منتشر شده و یا فیلم و ... که توانایی های یک کودک را در مد و فشن و ... به تصویر کشیده اند را دیده اید و گمان میکنید که فرزند شما نمی تواند یکی از این افراد باشد . این کاملا اشتباه است. کودکان از حس تخیل و قدرت فکر بالایی
بالا