ثبت مشاور
آموزش رایگان نقاشی رژیم درمانی

سريال سقوط قسمتهای اول تا پایان سریال

تاریخ : 1401.10.21
نویسنده : Fashion Park
نظرات : 0

فشن پارک : سقوط قسمت اول تا قسمت آخر ، سريالي با قدرت بالاي جذب مخاطب است که با نگارش عالي فيلمنامه و کارگرداني حرفه اي ، توانسته رضايت افراد را فراهم آورد . همچنين هنرنمايي بازيگران مطرح ، در قسمت اول تا قسمت آخر سريال سقوط ، اين سريال را هيجان انگيز تر نموده است . تيتراژ و انتخاب موسيقي نيز اين سريال و شخصيت هاي آن را بياد ماندني تر مي کند .

سریال سقوط fall با کارگردانی سجاد پهلوان زاده منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام و خانوادگی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

سال انتشار : 1401  / موضوع : درام و خانوادگی / مدت زمان :  60 / رده سنی : بزرگسال    

 سقوط قسمت اول تا آخر

 

قسمت اول 1 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت اول سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت دوم 2 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت سوم 3 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سوم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت چهارم 4 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت چهارم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت پنجم 5 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پنجم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت ششم 6 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت ششم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت هفتم 7 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هفتم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت هشتم 8 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هشتم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت نهم 9 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت نهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت دهم 10 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت دهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت يازدهم 11 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت یازدهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت دوازدهم 12 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوازدهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت سيزدهم 13 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سیزدهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت چهاردهم 14 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت چهاردهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت پانزدهم 15 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پانزدهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت شانزدهم 16 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت شانزدهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت هفدهم 17 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت هفدهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت هجدهم 18 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هیجدهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت نوزدهم 19 سریال سقوط fall - دانلود سریال سقوط قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت نوزدهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيستم 20 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیستم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و یکم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و دوم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و سوم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و چهارم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و پنجم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و ششم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و هفتم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و هشتم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و نهم سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

قسمت سی 30 سریال سقوط fall دانلود سریال سقوط قسمت سی با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت سی سقوط با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سقوط

 

سایر قسمتهای سقوط  : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30  

خلاصه سریال سقوط fall

در خلاصه داستان این سریال آمده است که: پیوند عاشقانه آیسان و ژاکان در عبور از روزهای سخت آغازین زندگی مشترک شان، جانی دوباره می گیرد. آنها برای آبیاری درخت عشق شان راهی ماه عسل می شوند...سفری که پایان اش تاریکی است. سریال سقوط یک داستان عاشقانه را بر بستر یک رخداد سیاسی و جاسوسی روایت می کند . سرگردی در کردستان (حمید فرخ نژاد) به همراهی دستیارش (سجاد بابایی) ماموریت دارد تا دختری را (الناز ملک) که دل در گروی عشق همکلاسی اش (پدرام شریفی) دارد از اسارت داعشی ها نجات دهد!

بازیگران مجموعه سقوط fall

حمید فرخ نژاد، الناز ملک، عباس جمشیدی فر، سجاد بابائی، ابتسام بغلانی، امین میری و وحید آقاپور ازجمله هنرمندان این مجموعه نمایش خانگی هستند . 

 

سریال سقوط چند قسمته و سریال سقوط چه روزهایی پخش میشه ؟

تعداد قسمت های سریال سقوط fall ، توسط سجاد پهلوان زاده ، دو فصل 9 قسمتی اعلام شده و هنوز خبری مبنی بر فصل سوم سریال ذکر نشده است . سریال سقوط fall در روزهای چهارشنبه ساعت 8 صبح که اعلام شده ، منتشر می شود . هرگونه تغییر در روز و ساعات پخش سریال سقوط  fall را میتوانید از سایت اختصاصی سریال سقوط پیگیری نمایید .

حواشی سریال سقوط fall

سریال «سقوط» به کارگردانی سجاد پهلوان زاده (با مشاوره محمدحسین مهدویان) است. 

«سقوط» عنوان مینی سریالی است به کارگردانی سجاد پهلوان زاده که اواخر بهار امسال با بازی حمید فرخ نژاد در نقش یک مامور امنیتی در شهرستان سقز جلوی دوربین رفت.

پخش این سریال با توجه به حواشی ایجاد شده توسط «حمید فرخ نژاد» با اما و اگر‌هایی مواجه شده بود. روز سه شنبه سیزدهم دی ماه روزنامه هفت صبح در گزارشی درباره سرنوشت سریال سقوط نوشت که جلسه‌ای با حضور نماینده فیلیمو، محمد حسین مهدویان مشاور کارگردان و نماینده نهادهای نظارتی درباره مشخص شدن تکلیف پخش این سریال برگزار شده است. خروجی این جلسه در نهایت منجر به این تصمیم شد که سریال از شامگاه پنجشنبه پانزدهم دی‌ماه پخش خود را شروع کند. نقش اصلی زن این سریال به یک چهره تازه به نام الناز ملک سپرده شده است. سریال سقوط تیتراژ ابتدایی ندارد و فقط در ابتدا عنوان سریال همراه با اسم کارگردان می‌آید.  

 

سقوط قسمت اول , سقوط قسمت 2 , دانلود سقوط قسمت سوم دانلود رایگان سقوط قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم سقوط , قسمت ششم سقوط , قسمت 7 سقوط , دانلود رایگان قسمت هشتم سقوط , سریال سقوط قسمت نهم , قسمت دهم سریال سقوط , لینک قسمت یازدهم سقوط دانلود سریال سقوط قسمت دوازدهم سقوط سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم سقوط دانلود حلال قسمت پانزدهم سقوط , دانلود مجانی قسمت شانزدهم سقوط , خرید قسمت هفدهم سقوط , زمان پخش قسمت هجدهم سقوط , سایت رایگان سقوط قسمت نوزدهم , سقوط 20 ,

دانلود سریال سقوط دانلود سقوط 21 داستان سریال سقوط قسمت بیست و دو سقوط سریال سقوط چند قسمته , سقوط قسمت 23 , سریال سقوط چه روزهایی پخش میشه لینک دانلود سقوط 24 , سریال سقوط چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 سقوط , لینک سقوط بیست و شش , قسمت 27 سقوط , قسمت بیست و هشتم سقوط رایگان سقوط 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 سقوط  

کلمات مرتبط سقوط fall

دانلود سریال سقوط - تاریخ پخش سریال سقوط - بازیگران سریال سقوط - زمان پخش سریال سقوط - معرفی سریال سقوط - سریال سقوط - تیزر سریال سقوط - اسامی بازیگران سریال سقوط - لوکیشن سریال سقوط - سریال سقوط قسمت اول - سریال سقوط بازیگران - سریال خانگی سقوط - عوامل سریال سقوط - دانلود سریال سقوط حلال - دانلود سریال سقوط قسمت 1 اول - دانلود سریال سقوط قسمت اول 1 - دانلود قسمت اول سریال سقوط - خلاصه داستان سقوط - آخرین اخبار سریال سقوط - فیلم سقوط - دانلود رایگان سریال سقوط - دانلود مجانی سریال سقوط - سریال سقوط در چه روزهایی پخش می شود - کارگردان سریال سقوط - کارگردان سریال سقوط چه کسی است - معرفی سریال سقوط با خلاصه داستان و اسامی بازیگران - دانلود سریال سقوط تمام قسمتها کامل - آشنایی با سریال سقوط - تماشای آنلاین سریال سقوط - آهنگ تیتراژ سریال سقوط - دانلود سریال ایرانی سقوط با کیفیت عالی - 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا